EA Forex ระบบเทรดสัมพันธภาพ

Out of Stock/Announce >

งานวิจัย,พัฒนา ระบบเทรด EA Forex ที่ใช้เวลานานกว่า 5 ปี

Out of Stock/Announce

Out of stock / Announce

   หยุดการจัดจำหน่าย
 • ปัจจุบัน Software EA สัมพันธภาพ ได้หยุดการจัดจำหน่ายมาเป็นระยะเวลานานแล้ว
 • โดยได้หยุดการจัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2561 และยังไม่มีกำหนดการที่จะกลับมาเปิดจำหน่ายอีกครั้ง
 • สาเหตุจากความผันผวนของสภาพตลาด ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงที่สุดในรอบ 5 ปี
 • ส่งผลให้ระบบเจอกับสถานการณ์ Drawdown ที่ร้ายแรงติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
 • ซึ่งทางเราได้พยายามกันอย่างเต็มความสามารถ และทำงานกันอย่างหนัก ในการพัฒนาระบบเพื่อพยายามรับมือกับความผันผวนดังกล่าว
 • โดยที่ผ่านมานั้นได้มีการพัฒนา Software EA สัมพันธภาพถึงหลายครั้ง เพื่อที่จะพยายามรับมือกับความผันผวนของสภาพตลาด
 • แต่ก็ยังคงเจอกับสถานการณ์วิกฤติจากความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
* ท่านสามารถเข้าชมเอกสารรายงานการวิจัย,พัฒนา ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

Out of Stock     EA สัมพันธภาพ Version ปัจจุบัน , จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ?

    

 • ปัจจุบัน EA สัมพันธภาพได้หยุดการพัฒนาแล้ว โดยการพัฒนาครั้งล่าสุดคือ Version ที่ทำงานบน Platform MT5 (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
 • ซึ่ง Version ดังกล่าวเป็นการพัฒนาที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด และเป็น Version สุดท้าย
 • เนื่องจากขีดจำกัดของการพัฒนา EA และปัญหาทางด้านสุขภาพของนักพัฒนา
* ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้จากเอกสารด้านล่างนี้
      รายงานการพัฒนา Version MT5 (16 พ.ค. 2561) 
      ประเด็นคำถาม การพัฒนา Version MT5 (16 พ.ค. 2561) EA สัมพันธภาพ ยังสามารถใช้งานต่อไปได้หรือไม่ ?
 • EA สัมพันธภาพ ยังคงสามารถใช้งานได้
 • แต่จากสถานการณ์ความผันผวนของสภาพตลาดอย่างรุนแรง สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2018 นั้น
 • ส่งผลให้ระบบยังคงติดอยู่ในกรอบ Drawdown อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
 • และจากศักยภาพของระบบในปัจจุบัน ซึ่งพิจารณาโดยใช้ข้อมูลสถิติย้อนหลังนั้น
 • โอกาสที่ระบบจะสามารถ Recover กำไรกลับมา ยังคงมีความเป็นไปได้ แต่อาจต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน
     ข้อมูลใช้พิจารณาแนวโน้มการ Recover Drawdown (หัวข้อที่ 2)   ผลงานของระบบในปัจจุบัน
 • ท่านสามารถติดตามผลการทำงานของ EA สัมพันธภาพ ได้จากลิงค์ Myfxbook Forward Test ด้านล่างนี้
 • ซึ่งได้กำหนดอัตราการ Refresh,Update ข้อมูลอัตโนมัติไว้ทุกๆ 5 นาที
      XM บัญชี Standard : เงินฝาก 1,500$ + Bonus 600$
      XM บัญชี Zero : เงินฝาก 1,500$

Update ข้อมูลที่น่าสนใจ ปี 2019 (ทางเลือกที่ดีกว่า)
ในปี 2019 นี้ เทคโนโลยี Platform ของ Forex พัฒนาไปไกลกว่าเดิมมาก 
สิ่งที่มีความน่าสนใจสูงคือ Platform Myfxbook AutoTrade

  ในปี 2019 นี้มีระบบเทรดจำนวนมากบน Platform Myfxbook AutoTrade
 • ซึ่งมีระบบหลายตัว ที่มีความเสถียรสูงกว่า EA สัมพันธภาพมาก
 • อัตรา Drawdown ที่ต่ำกว่า , โอกาสการ Recover ที่เร็วกว่า , Win Rate ที่สูงกว่า , และยังสามารถใช้งานได้ฟรี 
 • มันจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า EA ทั่วๆไปอย่างมาก
  * กรณีตัวอย่าง ระบบ Turtle EUR
 • ซึ่งเป็นระบบความเสถียรสูงมาก,ไม่เคยพบเดือนที่ขาดทุนตลอด 4 ปี
 • และยังสามารถใช้งานได้ฟรี ผ่าน Myfxbook AutoTrade
     ข้อมูลระบบเทรด Turtle EUR
     ข้อมูลเพิ่มเติม Platform Myfxbook AutoTrade* เมื่อเจ้าตลาดยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท Myfxbook ลงมาทำ Copy Trade
 • ถือเป็นก้าวกระโดดของการลงทุนรูปแบบใหม่ในตลาด Forex ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนอย่างมหาศาล
 • เพราะไม่ว่าใครก็สามารถเทรดตามระบบเทรดที่ประสิทธิภาพสูง ได้อย่างฟรีๆ 
 • แม้แต่นักพัฒนา ก็ยังไม่เคยเจอระบบเทรดตัวไหนในโลก ที่มีความเสถียรสูงเทียบเท่าระบบ Turtle EUR บน Myfxbook ณ เวลานี้ 
 • ซึ่งเป็นระยะเวลา 4 ปีมาแล้ว ที่ระบบเทรดนี้ไม่เคยพบเดือนที่ขาดทุนเลย
* ในทุกวันนี้ Platform Forex ได้พัฒนาไปไกลมาก , ยุคของ EA ในรูปแบบเดิมๆกำลังสิ้นสุดลง
 • เมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Myfxbook สร้าง Platform นี้ขึ้นมา , นักลงทุนสามารถเทรดตามระบบเทรดประสิทธิภาพสูงได้อย่างฟรีๆ 
 • ซึ่งนั้นเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อนักลงทุน ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ 
 • แต่นั้นอาจเป็นฝันร้ายต่อนักวิจัย,นักพัฒนาระบบเทรด EA ทั่วโลก ที่ไม่อาจจะอยู่รอดได้อีกต่อไป
 • เพราะไม่สามารถที่จะสร้างผลงานที่ดีพอ,เทียบเท่ากับระบบเทรดที่สุดยอดบน Myfxbook และยังเปิดให้ทุกคนใช้งานได้ฟรี
" ทางเราขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูง สำหรับการสนับสนุนที่ผ่านมา
และต้องขออภัยท่านเป็นอย่างสูง ในความไม่สะดวกทุกประการ
ทางเราทราบถึงปัญหา และไม่เคยนิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว
ที่ผ่านมาทางเราได้ทำงานกันอย่างหนักมาก และได้ทุ่มเทอย่างสุดความสามารถ
ในการพยายามพัฒนา Software,ระบบเทรด เพื่อก้าวข้ามความผันผวนอย่างรุนแรงของตลาด

* แต่เทคโนโลยีในปัจจุบันนั้น ได้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และรวดเร็ว
ส่งผลให้ในทุกวันนี้ ยุคของ EA แบบเดิมๆได้จบลง
" Platform Myfxbook Autotrade นั้นมีเสถียรภาพกว่า EA ทั่วๆไปอย่างมาก
และยังสามารถใช้งานได้ฟรี จึงปฎิเสธไม่ได้ว่า นี่คือทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าโดยแท้จริง "
   


การลงทุนมีความเสี่ยงสูง โปรดศึกษาข้อมูลก่อนทำการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่สามารถการันตีอนาคตได้
  ทางเราเป็นเพียงนักพัฒนาและจัดจำหน่าย Software ช่วยในการวิเคราะห์,ลงทุนเท่านั้น
  ไม่มีการระดมทุน และไม่มีนโยบายสอบถามรหัสผ่านบัญชีของท่าน

Thai Investing Software Copyright © 2018 

Forex Relativity System Copyright ©