EA Forex ระบบเทรดสัมพันธภาพ

E-book >

งานวิจัย,พัฒนา ระบบเทรด EA Forex ที่ใช้เวลานานกว่า 5 ปี

E-book


- หนังสือ"การบริหารพอร์ตลงทุน" จำหน่ายพร้อมกับ EA สัมพันธภาพ ในราคาเดียวกัน 
- จัดส่งในรูปแบบ E-Book โดยนำเสนอ,สรุปองค์ความรู้ ที่มีความสำคัญในการลงทุน 
- ช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้งาน EA สัมพันธภาพ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เข้าชม E-Book

       * เนื้อหาหลัก 4 ส่วน 
  • การบริหารพอร์ตเพื่อสร้างกระแสเงินสด 
  • การบริหารพอร์ตเพื่อการเติบโตในระยะยาว
  • ทำความเข้าใจหลักสถิติ
  • จิตวิทยาในการลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยงสูง โปรดศึกษาข้อมูลก่อนทำการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่สามารถการันตีอนาคตได้
  ทางเราเป็นเพียงนักพัฒนาและจัดจำหน่าย Software ช่วยในการวิเคราะห์,ลงทุนเท่านั้น
  ไม่มีการระดมทุน และไม่มีนโยบายสอบถามรหัสผ่านบัญชีของท่าน

Thai Investing Software Copyright © 2018 

Forex Relativity System Copyright ©